Urnik
Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Magistrski študijski program druge stopnje Glasbeno - teoretska pedagogika
Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Doktorski študijski program tretje stopnje Humanistika in družboslovje
Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Doktorski študijski program tretje stopnje Humanistika in družboslovje (4 letni)
Učilnice